III-то Общо събрание на Общество по лекарствените гъби България

III-то общо събрание

Третото регулярно събрание на лекарите-членове на Общество по лекарствените гъби България се проведе на 26.03.2016 г. в гр. София.

Dr. Biomaster е генерален спонсор на Обществото.