24-26 май – IX Научна конференция на тема: „Новости в онкологията – III част. Диагностика и лечение на рецидивиращите и метастазирали тумори“

IX Научна конференция на тема: „Новости в онкологията - III част. Диагностика и лечение на рецидивиращите и метастазирали тумори“

Събитието ще се проведе в периода 24 -26 май 2019 г. в хотел РИУ Хелиос Парадайз, к. к. Слънчев бряг и на него ще бъдат събрани водещи специалисти в областта на онкологията, лекари и професионалисти по здравни грижи, чиито интереси и практика са в тази област.

Фирма “Доктор Биомастер” ще бъде представена от един от своите лекари и един от управителите.

По време на събитието ще бъде засегната широка палитра от теми – епидемиология, генетика, имунология, диагностика, медикаментозно, хирургично и лъчелечение и много други въпроси, свързани с онкологичните заболявания.

Част от темите са:

• Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол;
• Молекулярна онкология, лабораторно – диагностични аспекти, лечение;
• Имуноонкология и фармакология, лабораторно – диагностични аспекти, лечение;
• Образна диагностика;
• Нуклеарна медицина;
• Хирургично лечение;
• Медицинска онкология;
• Лъчелечение;
• Грижи, качество на живот, медицинска експертиза и правни проблеми в онкологията.