Лечението на всички напреднали форми на рак

д-р Хулда Кларк
Издател: “Доктор Натура”
Цена: 25.00 лв

купи онлайн

Цитати от книгата:

Туморът:

В тази книга ще ви разкрия истинската природа на туморите, причините за тяхното разрастване и разпространяване и защо са опасни. Отстранявайки причините за техния растеж, вие ще можете да намалите размерите на своите тумори.
Дори да имате не туморна форма на рак, причините са същите. Всички видове рак си приличат.

Всички смятахме, че ракът е една единствена болест и че малигнените13 клетки са тези, които слагат началото му. Това не е истина. Ракът се състои от две болести. Малигнеността е втората и последната. Едва когато излекуваме тази последна болест, както направихме в книгата „Лечението на всички видове рак“, става видима по-ранната болест. Тази по-ранна, първа болест се нарича туморен растеж. Тя е отделна и различна болест от малигнеността.

Смятахме също, че няма от какво да се страхуваме, ако туморите не са малигнени, че можем да ги наричаме бенигнени14 или просто лезии15, което предполага безопасност. Това е все едно зебрата в африканските савани да вярва, че не трябва да се страхува от неподвижно седящия наблизо лъв. И това също не е истина. Във вашето тяло има механизми за свиване на туморите. Очевидно при вас те не работят. Защо? Те са блокирани. Единственото нещо, което трябва да направите е да ги отблокирате. За това са необходими само няколко дни, след което ще започне процесът на свиване.


13 malignus (лат.ез.) – злокачествен [от malus – лош, зъл и gignere – пораждам] -бел.пр.
14 benignus (лат.ез.) – доброкачествен [от bonus – добър и gignere – пораждам] ] -бел.пр.
15 laesio (лат.ез.) – поражение, увреждане (бел.пр.)

Всяко нещо си има причина:

Подходът на тази книга е емпиричен, не медицински и не клиничен и не се основава на определен протокол. Емпирично означава, че всичко, което работи ще бъде прието. Как работи, защо работи и кога работи са интересни аспекти, които в края на краищата ще бъдат разбрани, но не е необходимо да се знаят предварително. Както в историята за човека с болки в палеца на крака, аз опитах много решения и запазих тези, които вършат работа за нашите пациенти с рак. Следователно, нищо в нашата 21-дневна програма не се прилага без основание. Нищо не се прилага просто, защото има традиция в използването му или защото се рекламира като вършещо работа или просто като част от общото приложение на „здравословното хранене“. Действителните експерименти в подкрепа на всяка хранителна добавка са твърде обемни, за да ги включа в тази книга. Някои обаче съм описала в моето „Лабораторно научно ръководство за работа със Синхрометъра®“.

Научният аспект на дизайна е твърде сложен, когато се използват много променливи величини, каквито са тези добавки. Човешкият мозък не може да се справи с толкова много променливи величини и да съобрази какъв ще бъде резултатът, ако се приложи една комбинация, а не друга. Поради това науката, включително и медицинската наука формулира въпросите си като една променлива за дадено време. Например, на един лабораторен плъх може да се даде азбест или канцерогенна боя или метил холантрен или уретан или мед и т.н., но никога едновременно по повече от едно вещество. Резултатът може да бъде минимално индуциране на тумори. Антитуморните средства също се дават едно по едно, но човек в действителност получава стотици тумориндуциращи субстанции едновременно – ситуация твърде различна от лабораторния експеримент. Експерименталните животни не ядат храна, съдържаща едновременно азбест и бои, нито им се слагат едновременно метални и пластмасови зъболекарски материали в устата, нито им се дава замърсен с тулий витамин С. Ето затова медицинската наука не може да открие причините за туморния растеж и начините за лечението му. Една единствена комбинация е истинската.

В 21-дневната програма е дадена най-ефективната комбинация от хранителни добавки. Тяхната ефективност е проследена чрез Синхрометъра®, кръвни тестове, скенер и оценка на общото състояние на пациентите. С напредъка на изследователската ни работа комбинацията ще се променя, ставайки по-ефикасна и управляема.

Comments are closed.