What is the bioresonance diagnostics and therapy?

Какво представлява биорезонансната диагностика и терапия?

Какво представлява биорезонансната диагностика и терапия?