Информацията за който и да е продукт, представен в уебсайта, не е предназначена, нито трябва да се използва за диагностициране, лечение, предотвратяване или терапия на заболяване или състояние. Всички посочени хранителни добавки са одобрени за продажба от Българска агенция по безопасност на храните, а указанията за тяхното действие и приложение са дадени в описанието на всеки отделен продукт, изготвено в съответствие с Наредба №47/ 28.12.2004 г. за изискванията към хранителните добавки и Регламент(ЕС) No1169/2011.

Всички продукти можете да намерите в нашия онлайн магазин: www.herbs-doctor.com