Какво представлява биорезонансната диагностика и терапия?

Какво представлява биорезонансната диагностика и терапия?

Като алтернативен метод на лечение биорезонансната диагностика и терапия започва да се практикува още от 1977 година. Основоположник на метода е немският рефлексотерапевт Франц Морел. Според него всяка клетка, тъкан, орган съдържат в себе си електромагнитни трептения (колебания, честоти), които създават собствен електромагнитен профил и могат да бъдат нормални и патологични. Ако отслабнат патологичните и в същото време се засилят нормалните, се подобрява механизма за саморегулация на организма. Терапевтичният подход на д-р Морел се оказва правилен. Проучвания, извършени в Европа през последните десетилетия показаха, че електромагнитният профил на вредните субстанции за организма може да бъде премахнат чрез изпращане в тялото обърнати по фаза трептения със същата честота.

Промяната на характеристиката на вълната с цел анулиране или засилване на електромагнитния профил на един човек е в основата на биорезонансната терапия (БРТ), която се използва много успешно при хора и животни.  Тя е холистично средство номер едно в Германия и Русия.

Вижте как изглеждат нашите кабинети за биорезонанс в гр. София:

Биорезонансната терапия (БРТ) се подразделя на екзогенна и ендогенна.
Съвременната екзогенна БРТ включва: резонансно-честотна терапия, индукционна терапия и БРТ с фиксирани честоти.

Ендогенната биорезонансна терапия в процеса на лечението използва собствените трептения на организма на болния, които предварително са преминали специална обработка в уреда за БРТ. Резултатът от подобна обработка е усилване на нормалните и отслабване на патологичните колебания в  организма. Обработените трептения на болния се връщат в организма и коригират електромагнитните вълни в цялото тяло.

Вегетативно-резонансния тест (ВРТ) представлява регистрация на изменените показатели на електропроводимостта в една възпроизводима точка на измерване, при внасяне в контура на измерване на т.н. тест-препарат, който маркира наличие или отсътствие у пациента на нарушения в различни органи и системи.

Този метод е бил предложен от X. Шимел през 1978г. В неговата основа стои метода на електроакупунктурна диагностика на Д-р Фол, но за целта се използва една възпроизводима точка на измерване (ТИ), докато при електроакупунктурната диагностика по метода на Д-р Фол се използва не една, а множество акупунтурни точки, разположени по хода на 12 те меридиани от традиционната китайска медицина и 8 меридиана, определени от Д-р Фол.

Така и по двата метода (БРТ и ВРТ) се получава информация за биоенергийтото състояние в организма. В здравия организъм се поддържа една многостепенна синхронизация на хармонични вълнови процеси – хомеостаза, в същото време на фона на патологични състояния, тази вълнова хармония се нарушава. В спектъра на вълните на здравите органи и системи се появяват специфични електро-магнитни колебания на патологични агенти, нарушаващи хомеостазата и в следствие основните физиологични механизми.

С всяка година биорезонансната терапия придобива все по-голяма популярност в България и по света. Трябва ли да говорим за оздравяването без задействане на каквито и да било медикаменти? Защо да не се излекувате с помощта на собствените резерви на организма си? Това е възможно, нужно, и абсолютно достъпно.

Биорезонансната диагностика и вегетативно-резонансния тест позволяват да се проведе интегрален анализ на състоянието на здравето у човека към настоящия момент, тоест:

 • – да се определи степента на увреждане на имунната система и да се коригира нейната функция;
 • – да се определи вирусно, бактериално, микотично натоварване на организма, наличие на патогенни микроорганизми и локализацията им в органите;
 • – да се определи геопатогенно, радиационно и елетромагнитно натоварване, както и интоксикация от тежки метали;
 • – да се установят органи с различни нарушения, да се определи ефективността и поносимостта на медикаментите;
 • – да се определи общото алергично натоварване (алергии) и алергени;
 • – да се открият предонкологични и онкологични състояния, да се подбере вспомагателна терапия;
 • – да се открие недостаточност на витамини, ферменти, хормони, микроелементи;
 • – да се открият кистозни процеси;
 • – да се оцени психоемоционалното натоварване, да се нормализират и повишат адаптивните възможности на организма;
 • – да се определи степента на интоксикация на организма;
 • – да се определи биологичната възраст, с помощта на което може да се открият тежки дегенеративни заболявания, онкология, състояния на стрес;
 • – да се оценят адаптационите резерви на организма, оптимални за текущия момент и максимално възможните резерви за конкретния човек;
 • – да се определи степента на значимост на психологичните проблеми в изтощения резерв на адаптация;
 • – да се използва енерго-информационната матрица на пациента за терапия, като се въздейства с подбрани в процеса на диагностиката електромагнитни вълни и/или информационни носители на електромагнитните колебания.

Освен това, възможно е проблемите в органите и системите да се определят още на стадий функционални изменения, без физическо увреждане на органа, което позволява да се предотврати развитието на заболяване.

Лекарят самостоятелно избира стратегията за диагностика – биорезонансен тест, вегетативно-резонансен тест, електроакупунктура по метода на Фол и определя индивидуална терапия, която задължително се тества за ефективност и поносимост при всеки пациент.

В кабинетите на Др. Биомастер за биорезонансна диагностика и терапия се работи с няколко немски апарати BICOM OPTIMA, руски комплекс за медицинска диагностика и терапия на научно-производственото обединение за технически медицински био-информационни технологии (НПО ТМБИТ): КМДТ-БРТ и КМДТ-ЧРТ ”Doctor Special”.

Контакти за биорезонансна диагностика и терапия:

София
Ул. Родопи 68
За контакт: 0878 790 337

За повече информация посетете сайта www.bicom.bg